trại trẻ mồ côi tiếng anh là gì

VIETNAMESE

trại mồ côi

Bạn đang xem: trại trẻ mồ côi tiếng anh là gì

mái rét tình thương, cô nhi viện

Trại không cha mẹ là những hạ tầng nhằm mục tiêu mục tiêu tiếp nhận, nuôi chăm sóc, đỡ đần và dạy dỗ con trẻ không cha mẹ.

1.

Trại không cha mẹ là căn nhà dành riêng cho trẻ nhỏ sở hữu thân phụ u đang được bị tiêu diệt hoặc không thể tài năng đỡ đần.

Xem thêm: huh là gì trên facebook

Orphanage is a trang chính for children whose parents are dead or unable vĩ đại care for them.

2.

Tôi thực hiện tự nguyện viên bên trên trại không cha mẹ.

I'm a volunteer at orphanage.

Xem thêm: món xào tiếng anh là gì

Ngoài orphanage, còn rất có thể dùng những kể từ vựng sau nhằm chỉ trại không cha mẹ hoặc cái rét tình thương nè!

- social house: The government is still seeking vĩ đại define the concept of social houses more clearly. - nhà nước vẫn đang được tìm hiểu cơ hội khái niệm định nghĩa cái rét tình thương một cơ hội rõ nét rộng lớn.

- homeless shelter: Once a week I volunteer vĩ đại make meals at a busy homeless shelter downtown. - Mỗi tuần một phen, tôi tự nguyện nấu bếp bên trên một cái rét tình thương ở bên dưới phố.