trang thiết bị tiếng anh là gì

Trang vũ trang là 1 cỗ dụng cụ hoặc những đối tượng người sử dụng không giống, được dùng nhằm đạt được một mục tiêu rõ ràng.

Bạn đang xem: trang thiết bị tiếng anh là gì

1.

Tất cả những vũ trang trượt tuyết quan trọng đều phải sở hữu sẵn mang lại mướn và khá rẻ rúng.

All the necessary ski equipment is available for hire and is fairly inexpensive.

2.

Xem thêm: vpop la gi

Thử nghiệm này an toàn và tin cậy, tiến hành đơn giản và giản dị và rất có thể tiến hành bên trên văn chống nhưng mà ko cần thiết trang vũ trang.

This test is safe, simple to lớn perform, and can be done in the office with no equipment.

Xem thêm: class diagram là gì

Cùng phân biệt equipment tool nha!

- Công cụ (tool) rất có thể là ngẫu nhiên sản phẩm nào là được dùng nhằm đạt được tiềm năng. Một dụng cụ cũng rất có thể là phi cơ học tập.

- Thiết bị (equipment) thông thường biểu thị một cỗ dụng cụ được dùng nhằm đạt được một tiềm năng rõ ràng.