trường trung cấp nghề tiếng anh là gì

VIETNAMESE

trường trung cung cấp nghề

Bạn đang xem: trường trung cấp nghề tiếng anh là gì

trường dạy dỗ nghề nghiệp, ngôi trường nghề

Trường trung cung cấp nghề nghiệp là mẫu mã huấn luyện và giảng dạy chủ yếu quy, huấn luyện và giảng dạy công việc và nghề nghiệp sâu sát cho tới học tập viên.

1.

Sau khi tham gia học xong xuôi trung học tập, John ĐK vào trong 1 ngôi trường trung cung cấp nghề nghiệp nhằm học tập nghề nghiệp cơ khí xe hơi.

After completing high school, John enrolled in a vocational school vĩ đại learn automotive mechanics.

2.

Sarah ra quyết định theo dõi học tập một ngôi trường dạy dỗ nghề nghiệp nhằm học tập thẩm mỹ và làm đẹp và theo dõi xua nghề nghiệp tạo nên hình mẫu tóc.

Xem thêm: qj là gì

Sarah decided vĩ đại attend a vocational school vĩ đại study cosmetology and pursue a career as a hairstylist.

Chúng tao nằm trong học tập một vài cơ hội gọi là giờ Anh của những loại ngôi trường học tập (school) nha!

- primary school (trường cung cấp 1)

- junior high school, middle school (trường cung cấp 2)

- senior high school, high school (trường cung cấp 3)

- secondary technical school (trường trung học tập chuyên nghiệp nghiệp)

- intermediate school (trường trung cấp)

Xem thêm: obtain là gì

- university (trường đại học)

- college (trường cao đẳng)

- vocational college, vocational school (trường cao đẳng nghề nghiệp, ngôi trường dạy dỗ nghề nghiệp, ngôi trường trung cung cấp nghề)