truyền nước biển tiếng anh là gì

VIETNAMESE

truyền nước biển

Bạn đang xem: truyền nước biển tiếng anh là gì

Truyền nước biển cả là cụm kể từ dùng làm chỉ việc tiêm truyền nhỏ giọt hỗn hợp chứa chấp muối hạt, và những hóa học năng lượng điện giải nhập khung người. Mục đích của truyền nước biển cả là nâng lên hiệu suất cao chữa trị và hồi phục sức mạnh cho những người dịch.

1.

Hễ cứ mệt mỏi là tôi cho tới khám đa khoa truyền nước biển cả.

Whenever I'm tired, I go to lớn the hospital to lớn get IV hydration.

Xem thêm: montage là gì

2.

Tôi thậm chí là còn ko có thể bản thân sở hữu đầy đủ thời hạn nhằm truyền nước biển cả ko.

I'm not even sure I even have enough time to lớn get IV hydration.

Chúng tớ nằm trong học tập về một số trong những định nghĩa gân nghĩa nhau nhập giờ đồng hồ Anh như truyền dịch, truyền tiết, truyền nước biển cả nha!

Xem thêm: qj là gì

- get IV fluid (truyền dịch):The patients have been getting IV fluid for two days now. (Các người bị bệnh và đã được truyền dịch nhập nhì thời nay.)

- get IV blood (truyền máu):Can we have a donor here to lớn help him get IV blood? (Ở trên đây sở hữu ai tự nguyện truyền tiết mang đến anh tớ không?)

- get IV hydration (truyền nước biển): Whenever I'm tired, I go to lớn the hospital to lớn get IV hydration. (Hễ cứ mệt mỏi là tôi cho tới khám đa khoa truyền nước biển cả.)