undo là gì

/ʌn´du:/

Thông dụng

Ngoại động kể từ .undid; .undone

Tháo, gỡ, toá (nút, khuy..), ngỏ (một loại gói, phong suy bì..)
to undo a knitting
tháo một chiếc áo đan
to undo a parcel
mở một gói
to undo one's dress
mở khuy áo
Xoá quăng quật, huỷ; huỷ diệt thuộc tính của (cái gì)
to undo a contract
huỷ một hợp ý đồng
Phá hoại, thực hiện mang đến ụ truỵ, thực hiện hư đốn lỗi, thực hiện sợ hãi cho tới thanh danh
drink has undone him
rượu trà đã trải nó hư đốn hỏng

Hình thái từ

  • past : undid
  • PP : undone
  • Ving: undoing

Chuyên ngành

Xây dựng

tháo, toá, ngỏ, vặn ra

Cơ - Điện tử

(v) dỡ, toá, ngỏ, vặn ra

(v) dỡ, toá, ngỏ, vặn ra

Toán & tin yêu

hoàn tác
Undo Last
hoàn tác chữ cuối
không thực hiện

Kỹ thuật công cộng

khôi phục

Giải mến VN: Thực hiện nay ngược lại thao tác sau cuối. Hủy quăng quật thao tác sau cuối.

Bạn đang xem: undo là gì

làm ngược lại

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
disengage , disentangle , không lấy phí , loose , loosen , release , unbind , unblock , unbutton , unclose , unfasten , unfix , unlock , unloose , unloosen , unravel , unshut , unstop , untie , unwrap , abate , abolish , abrogate , annihilate , annul , break , bring down , bring to tát naught , cancel , cramp * , craze , crimp * , decimate , defeat , demolish , destroy , have * , impoverish , injure , make waves , mar , negate , neutralize , offset , outfox , outmaneuver , outsmart , overreach , overthrow , overturn , quash , queer * , raze , reverse , ruin , screw up * , shatter , skin * , smash , spoil , stymie * , subvert , unbuild , undermine , unsettle , upset , vitiate , wipe out * , wrack , wreck , blot , cross , delete , efface , erase , expunge , obliterate , rub , scratch , strike , wipe , x , slip , unclasp , bankrupt , break down , cross up , finish , sink , torpedo , wash up , attenuate , debilitate , devitalize , enfeeble , sap , unnerve , weaken , debauch , disconnect , disjoin , invalidate , nullify , open , outwit , uncover , void

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: smoked paprika là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ