vắt khô tiếng anh là gì

1.

Bạn đang xem: vắt khô tiếng anh là gì

Máy giặt hoàn toàn có thể vắt thô ăn mặc quần áo của doanh nghiệp một cơ hội đơn giản.

The washing machine can wring dry your clothes easily.

2.

Sau Khi vệ sinh sàn xong xuôi, anh vắt thô miếng vải vóc.

After having finished cleaning the floor, he wringed the cloth dry.

Một số phrasal verb của dry nè!

Xem thêm: aquaphor healing ointment là gì

- dry off: Làm thô nhanh chóng cái gì cơ hoặc thực hiện thô mặt phẳng.

VD: I had a shower and dried myself off. - Tôi đang được tắm và vệ sinh thô người.

- dry out: Ngừng nốc rượu hoặc người sử dụng yêu tinh túy Khi nghiện

VD: He checked into a clinic lớn dry out after being arrested for drink-driving. - Anh tớ đang được ĐK vào trong 1 chống nhà lao nhằm cai nghiện sau khoản thời gian bị tóm gọn vì như thế nốc rượu tài xế.

- dry out: Làm thô một chiếc gì cơ trả toàn

Xem thêm: counterweight là gì

VD: They dried the fruit out in the sun. - Họ sấy thô trái khoáy cây bên dưới ánh mặt mày trời.

- dry up: Mất vớ toàn quốc kể từ sông, hồ nước, mối cung cấp, v.v.

VD: The lake dried up because of the water extraction for cốt tông farming. - Hồ thô mất mặt vì như thế lấy nước nuôi bông.