vé số tiếng anh là gì

“Chỉ mua sắm một tấm vé số.”

“The purchase of just one lottery ticket.”

Bạn đang xem: vé số tiếng anh là gì

Trung bình từng hộ mái ấm gia đình Mĩ chi phí 1000 đô la từng năm vô vé số.

The average American household spends 1, 000 dollars a year on lotteries.

Ông nói: “Mỗi tuần tôi mua sắm một vé số.

“I bought a lottery ticket every week,” he says.

Hãy mua sắm vé số bên trên những Trụ sở thay thế xe pháo khá ở địa hạt.

Buy your tickets at the Wing Hut or local Tri-State Tire stores.

Úc : 1 scratchy ( vé số ) với cơ may với đầy đủ chi phí mang đến chuyến du ngoạn tiếp sau .

Australia : a scratchy ( lottery ticket ) with the chance of getting enough cash together for your next trip .

Bao nhiêu vô số chúng ta dành riêng 1000 đô la từng năm mua sắm vé số?

How many of you spend a thousand dollars a year on lotteries?

Những người thu nhập trung bình chi phí nhiều hơn nữa nhiều 1000 đô vô vé số.

Low- income people spend a lot more kêu ca a thousand on lotteries.

Trung bình từng hộ mái ấm gia đình chi phí 4000 đô la mĩ từng năm vô vé số

The average household spends $4, 000 a year on lottery tickets.

Lúc còn là một đứa con trẻ, cậu bé bỏng đã thử tấn công giầy, chào bán báo và vé số.

As a child he worked shining shoes and selling newspapers and lottery tickets.

Nhớ nhắc tao mua sắm vé số nhé.

Remind bủ lớn get a lottery ticket.

Úc : 1 scratchy ( vé số ) với cơ may với đầy đủ chi phí mang đến chuyến du ngoạn tiếp sau .

Australia : a scratchy ( lottery ticket ) with chance of getting enough cash together for next trip .

Có vẻ bà ấy đang được thắng được vé số ngược tim ông Chambers.

It appears she won the Mr. Chambers lottery.

Người mua sắm 100 tờ vé số có không ít thời cơ trúng rộng lớn người chỉ mua sắm vỏn vẹn 1 tờ.

Xem thêm: cây cổ thụ tiếng anh là gì

A person who has 100 tickets has a much better chance of winning the lottery kêu ca a person with only 1 ticket.

Bán tôi 25 tờ vé số thời gian nhanh lên Apu.

Give bủ 25 Powerball quick picks, Abu.

Hóa đi ra độ quý hiếm lúc mua 1 vé số ko cần là thắng hoặc thất bại.

It turns out that the value of buying a lottery ticket is not winning.

Ông trúng vé số cần không?

You strike lottery.

Bao nhiêu vô số chúng ta dành riêng 1000 đô la từng năm mua sắm vé số? ko ai

How many of you spend a thousand dollars a year on lotteries?

Trung bình từng hộ mái ấm gia đình Mĩ chi phí 1000 đô la từng năm vô vé số.

The average American household spends 1,000 dollars a year on lotteries.

Những người thu nhập trung bình chi phí nhiều hơn nữa nhiều 1000 đô vô vé số.

Low-income people spend a lot more kêu ca a thousand on lotteries.

Chẳng chiếm được vệt tay nào là, lại còn cả mớ vé số này nữa.

We got no fingerprints, a bunch of losing lottery tickets.

Cái lượt tuy nhiên trúng vé số

This time we won.

Tại Brazil, từng năm người tao chi phí 4 tỷ vô việc bài bạc, phần rộng lớn mua sắm vé số.

In Brazil, at least $4 billion is spent each year on gambling, much of it on lottery tickets.

Người nhân viên cấp dưới lo lắng việc loan báo thò tay vô thùng đựng vé số và kéo ra một tấm vé.

The announcer reached into the container and pulled out a ticket.

Nhưng chắc chắn là tôi hiểu ý anh: rằng rất có thể một số quí mua sắm vé số không chỉ có vì như thế thắng thất bại.

Xem thêm: dây chuyền sản xuất tiếng anh là gì

But certainly I see your point: that there can be some utility lớn buying a lottery ticket other kêu ca winning.

Anh ấy ra bên ngoài một tối khoảng chừng 3 năm rưỡi về trước cút lai rai rứa bám theo bao nhiêu tờ vé số

He went out one night about three and a half years ago lớn get a couple beers and a Powerball ticket.