việc nhân dân ta lập đền thờ hai bà trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì

Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các tướng khắp nơi nói lên điều gì? Thể hiện ý chí độc lập và tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc…

Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các tướng khắp nơi:
- Thể hiện ý chí độc lập và tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc...
– Thể hiện lòng biết ơn và nêu cao tinh thần yêu nước, bất khuất hi sinh vì độc lập dân tộc của Hai Bà Trưng.