well known là gì

Bản dịch của "well-known" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: well known là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "well-known" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

It is a well-known fact that…

Hầu như ai ai cũng biết về/biết rằng...

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "well-known" vô một câu

The principal comedic style of the show is improvisational comedy, with emphasis on local talents (or sometimes local street figures) or well-known celebrities.

Xem thêm: take advantages of là gì

A well-known example of macroscopic neural oscillations is alpha activity.

In everyday life aberration is a well-known phenomenon.

His father was a well-known lawyer in the area.

Some of the well-known naturally-occurring radioisotopes are tritium, carbon-14 and phosphorus-32.

Xem thêm: mc là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "well-known":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "well-known" vô giờ đồng hồ Việt

well clothed and fed tính từ