worm gear là gì

worm gear

 bánh răng nghiêng
 • worm gear or worm wheel: bánh răng nghiêng đồng bộ vít vô tận
 •  bánh răng xoắn
   bánh vít
 • globoidal worm gear: truyền động bánh vít lõm
 • globoidal worm gear: truyền động bánh vít globoit
 • worm gear grinding machine: máy trau bánh vít
 • worm gear hobbing: sự rời lăn lộn vị bánh vít
 • worm gear hobbing machine: máy phay lăn lộn bánh vít
 • worm gear milling machine: máy phay bánh vít
 • worm gear oil: dầu bánh vít vô tận
 • worm gear pair: cặp bánh vít
 • worm gear testing machine: khí giới demo bánh vít
 •  bộ truyền trục vít
   trục vít nhiều đầu răng
  Lĩnh vực: chất hóa học & vật liệu
   bánh răng động trục vít
   truyền động trục vít
 • globoidal worm gear: truyền động trục vít bao

 •  truyền động cuối trục vít
   cặp bánh răng trục vít


  [wə:m giə]

  o   bộ truyền trục vít

  Trục đem lối xoắn liên tiếp, đồng bộ với vòng răng. Khi trục xoắn truyền động xoay thì nó truyền tích điện theo dõi góc vuông cho tới khoanh răng nhập.

  Xem thêm: huh là gì trên facebook

  Bạn đang xem: worm gear là gì

  Xem thêm: uart là gì


  worm gear

  Từ điển WordNet

   n.

  • gear consisting of a shaft with screw thread (the worm) that meshes with a toothed wheel (the worm wheel); changes the direction of the axis of rotary motion