xóa đói giảm nghèo tiếng anh là gì

VIETNAMESE

xóa đói hạn chế nghèo

Bạn đang xem: xóa đói giảm nghèo tiếng anh là gì

poverty relief, poverty alleviation

Xóa đói hạn chế nghèo đói là một trong kế hoạch của cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ta nhằm mục tiêu xử lý yếu tố nghèo đói và cách tân và phát triển kinh tế tài chính bên trên nước ta.

1.

Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác xoá đói hạn chế nghèo đói vô năm cho tới.

The government will step up the poverty reduction program next year.

2.

Trong thời hạn cho tới, việc làm xoá đói hạn chế nghèo đói tiếp tục gian truân rộng lớn, yên cầu nhiều nỗ lực rộng lớn kể từ phía cơ quan chỉ đạo của chính phủ, xã hội và bạn dạng thân thiết người nghèo đói.

Xem thêm: take advantages of là gì

In the coming years, the poverty reduction program in Vietnam will be more challenging, requiring more efforts from the government, society, and the poor.

Một số cụm kể từ tương quan với anti-poverty program!

- wealth gap (khoảng cơ hội nhiều nghèo): The wealth gap between the South East and the rest of the country just gets bigger.

(Khoảng cơ hội nhiều nghèo đói thân thiết Đông Nam Sở và phần sót lại của non sông càng ngày càng to hơn.)

- wealth disparity (chênh nghiêng nhiều nghèo): The prime minister has promised to tướng close the wealth gap, reform the education system and protect the environment.

(Chính phủ tiếp tục hứa tiếp tục thu hẹp khoảng cách nhiều nghèo đói, cách tân khối hệ thống dạy dỗ và bảo đảm an toàn môi trường xung quanh.)

- poverty eradication (xoá đói hạn chế nghèo): Chief Ajayi is well known for promoting women empowerment and poverty eradication in Africa through Agri-business.

Xem thêm: obtain là gì

(Chief Ajayi có tiếng về sự việc xúc tiến trao quyền mang đến phụ phái đẹp và xoá đói hạn chế nghèo đói ở châu Phi trải qua marketing nông nghiệp.)

- poverty reduction (xoá đói hạn chế nghèo): Vietnam 's Party and State should focus on poverty reduction to tướng narrow the socioeconomic gap between regions and enable children to tướng enjoy their full rights.

(Đảng và Nhà nước nước ta cần thiết chú ý vô việc xoá đói hạn chế nghèo đói nhằm mục tiêu tinh giảm khoảng cách kinh tế tài chính – xã hội trong số những vùng miền và tạo ra mang đến trẻ nhỏ thừa kế rất đầy đủ những quyền của tớ.)